G2 Gozen

G2 Gozen

Player Roster

G2 GozenG2 Gozen
mimi
Valorant

Products used by G2 Gozen